Potrzeba i możliwości wyrównywania szans

Projekt ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych

Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami

Serdecznie witamy

Serdecznie witamy na stronie dotyczącej Opracowania projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Projekt realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz partnerów.

osoba niepełnosprawna w pracy